Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

szmay
11:09
1038 5b03
Reposted fromwyimaginowana-iguana wyimaginowana-iguana viavol vol
szmay
11:06
Reposted frommeem meem viaMissDeWorde MissDeWorde
szmay
10:59
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
10:58
1322 a15b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
10:52
6783 20bf
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
szmay
10:52
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viagdziejestola gdziejestola
10:52
5376 6a0e 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
szmay
10:52
Ludzie demolują życie innym ludziom, ale tylko dlatego, że są przez nich zapraszani i wpuszczani 
— Jakub Żulczyk
Reposted frompannacormac pannacormac viagdziejestola gdziejestola
szmay
10:51
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
szmay
10:50
5980 70e6 500
szmay
10:50
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
szmay
10:50

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
szmay
10:49
4868 0578 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

April 06 2017

13:26
szmay
13:26
Nie znałam pytania często zadawanego przez bliskich ludzi: “o czym teraz myślisz?”. Nie znałam również częstej odpowiedzi na nie: “o niczym”. Ta odpowiedź nie jest zazwyczaj akceptowana, uchodzi za wymówkę, wybieg. Ludzie zakładają, że każdy zawsze o czymś myśli i wie o czym. Wierzę w to, że można myśleć “o niczym”, a więc o czymś, czego nie da się określić. Nie wiemy po prostu o czym myślimy. Kiedy nie myślimy w słowach, myślimy “o niczym”, ponieważ nie można tego wyrazić słowami. Myślimy o czymś, co nie potrzebuje konturu słowa. To coś leży w głowie.
— Herta Müller
Reposted fromMissTake MissTake viagdziejestola gdziejestola
szmay
13:25
13:25
6290 06cf 500
szmay
13:25

Wkurwiony/a - nic nie rób, nic nie mów.
Potem złość przechodzi a syf zostaje.

— Cutman
szmay
13:25
6966 6b95
Reposted fromcgmichi cgmichi viagdziejestola gdziejestola
13:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl