Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

szmay
18:11
6381 84fb
Reposted fromruuude ruuude viagdziejestola gdziejestola
szmay
18:11
1796 4599
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
szmay
18:11

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.
A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
szmay
18:09
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
szmay
18:09
szmay
18:09
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viagdziejestola gdziejestola
szmay
18:09
szmay
18:08
6389 6428
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
szmay
18:08
Musisz zrozumieć, że nie jestem już tą dziewczyną, którą byłam kiedyś. Nie jestem doskonała, jak nikt z nas. Miotam się, gdy mam dokonać wyboru, popełniam błędy i często nie bardzo wiem, kim naprawdę jestem, co właściwie robię, czy moje życie w ogóle ma jakiś sens.
— Nicholas Sparks "Dla Ciebie wszystko"
szmay
18:06
2361 d3a4
Reposted fromheroes heroes viagdziejestola gdziejestola
szmay
18:06
3233 03ac
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
szmay
18:06
9952 ff06 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagdziejestola gdziejestola

March 10 2017

szmay
19:07
1772 6f7b 500
Reposted fromlajcaj lajcaj viaelloko elloko
19:06
1516 7550 500
Reposted fromcocokashico cocokashico viaelloko elloko
szmay
19:05
8884 65f3
Reposted fromvandalize vandalize viaelloko elloko
szmay
19:05
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.
szmay
19:05
8880 9521 500
Me today.:>
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
szmay
19:05
Reposted fromjasminum jasminum viaPrzygnebiona Przygnebiona
szmay
19:05
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
szmay
19:04
2168 180f
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl