Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

szmay
09:43
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viakindofnightmare kindofnightmare
szmay
09:43
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
09:41
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viakindofnightmare kindofnightmare
szmay
09:40
4609 18bd
Reposted fromjestemzero jestemzero viaoutofmyhead outofmyhead
09:40
szmay
09:40
szmay
09:39
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
09:37
7399 8adf 500
szmay
09:37
Reposted fromtwice twice viaoutofmyhead outofmyhead
szmay
09:34
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
szmay
09:33
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
szmay
09:32
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
szmay
09:32
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove via2708 2708
szmay
09:32
6661 fcff 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaniuszka aniuszka
szmay
09:32
2977 c0df
The kind of humor i like in tom & Jerry.
Reposted fromckisback ckisback viaAstralEmerald AstralEmerald
szmay
09:31
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolc olc
szmay
09:31
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viamakswilczur makswilczur
szmay
09:31
0601 30c5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaffia affia
szmay
09:31
8798 58e5 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaffia affia
szmay
09:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl