Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

szmay
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
szmay
szmay
grafika couple, drawing, and gif
Reposted fromweightless weightless viaPrzygnebiona Przygnebiona
szmay
     Nie niszcz siebie dla  niego.
— za późno!!!
szmay
Mężczyzna, który jest Ci pisany, przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. (...) Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie Ci szczęścia, tylko ból.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPrzygnebiona Przygnebiona
szmay
Grafika użytkownika  
Reposted fromweightless weightless viaPrzygnebiona Przygnebiona
szmay
W dojrzałym związku pojawia się spokój, pewność i duma z partnera. Z tego, co on robi, jaki jest, co mówi. Pojawia się wtedy we mnie pewien niezwykły rodzaj wibracji: to jest mój człowiek. Ten, o którym można marzyć, jest mój. Pierwsza namiętność przemienia się w coś, co nazwałabym ciepłem, przywiązaniem i uspokojeniem, poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością. On jest tylko dla mnie, ja tylko dla niego.
— Magdalena Cielecka
szmay
1152 49a2
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaPrzygnebiona Przygnebiona
szmay
Można się bronić. Zapierać. Zapijać. Zdzierać sobie serce do krwi. I chuj. Jak coś ma być, to będzie, a jak nie, to się nie stanie. Jeśli pragnienie było i nie zostało spełnione, to i tak wróci. Za xx lat i będzie palić jeszcze bardziej. Pewnych rzeczy nie można zatrzymać. Bo są jak gwiazdy w ruchu. Wilgotne od pragnień.
— Kaja Kowalewska
szmay
2013 c2bb 500
Reposted fromzciach zciach viapesymista pesymista
szmay
Reposted frommefir mefir viapesymista pesymista
8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viapesymista pesymista
szmay
Reposted frombaeren baeren viapesymista pesymista
szmay
9590 8bbb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapesymista pesymista
szmay
Reposted fromshakeme shakeme viaelloko elloko
szmay
1437 d6e2
Reposted fromagonya agonya viapesymista pesymista
szmay
szmay
4271 59db
Reposted fromsaiwala saiwala viapesymista pesymista
szmay
3735 33ad 500
jak pokonac
Reposted frompankamien pankamien viapesymista pesymista
szmay
grafika gif, netflix, and strager things
Reposted fromweightless weightless viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl