Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

szmay
4850 4e96
Reposted frommrautyna mrautyna viapesymista pesymista
szmay
Po pierwszym pocałunku wiedziałam, że już nigdy nie chcę całować innych warg.
— V jak Vendetta
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
szmay
szmay
8322 d699 500
Reposted fromluneth luneth viasloncepoburzy sloncepoburzy
szmay
szmay
0803 0276
szmay
Brakuje czasem słów, by mówić, jak smutno jest, gdy kogoś nie ma.
szmay
Człowiek sukcesu to ktoś kto potrafi zbudować solidne fundamenty z cegieł, którymi inni w niego rzucają.
— David Brinkley
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
szmay
uwielbiam ten gif xD
szmay
7531 c4f1
Reposted fromsercowisko sercowisko viasloncepoburzy sloncepoburzy
szmay
9260 5ed9 500
,,Śniadanie Mistrzów'' - Kurt Vonnegut Jr.
Reposted frompeper peper viasloncepoburzy sloncepoburzy
szmay
5725 d47b 500
Reposted fromFinrod Finrod viasloncepoburzy sloncepoburzy
szmay
7083 a980 500
Reposted fromomk omk viasloncepoburzy sloncepoburzy
szmay
9815 7ad5 500
Tranquility
Reposted fromSeekDante SeekDante viasloncepoburzy sloncepoburzy
szmay
Już wkrótce pojmiesz subtelną różnicę między trzymaniem za rękę a spętaniem duszy, I zrozumiesz, że miłość nie oznacza wspracia, a przyjaciele bezpieczeństwa. Nauczysz się, ze pocałunek to nie kontrakt, a prezenty to nie obietnice. Zaczniesz przyjmować porazki z podniesionym czołem, nie spuszczając wzroku, jak dorosły, nie jak zrozpaczone dziecko. Nauczysz się też budować swe drogi na fundamencie dnia dzisiejszego, ponieważ jutro jest zbyt niepewne. Wnet pojmiesz, że słońce moze spalić, jeśli przygrzewa za mocno. Załóż więc własny ogród i sam ukwieć swoją duszę, zamiast czekać, aż ktoś przyniesie ci kwiaty. Zobaczysz, że tak naprawdę mozesz przetrzymać wszystko. Że jesteś prawdziwie silny. Że jesteś wiele wart.
Reposted frommotylkowa motylkowa viasloncepoburzy sloncepoburzy
szmay
Push yourself. Don't Settle. Just live well. Just LIVE.
— Jojo Moyes, Me Before You
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
szmay
4335 82a3 500
szmay
szmay
7756 4b94 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viasloncepoburzy sloncepoburzy
szmay
2503 63db 500
Reposted fromlumpy lumpy viasloncepoburzy sloncepoburzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl