Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

szmay
18:14
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viamyinstantneed myinstantneed
szmay
18:14
Czasem kobieta musi być bezduszną jędzą, żeby dać sobie radę w życiu, ale wierzcie mi, bycie jędzą to też ciężka praca.
— Stephen King - Dolores Claiborne
Reposted fromtomowa tomowa viamyinstantneed myinstantneed
szmay
18:14
Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.
— Charlotte Nieszyn Jasińska "Szepty Charlotte"
Reposted fromstercum stercum viamyinstantneed myinstantneed
szmay
18:13
2367 c6cc
szmay
18:07
szmay
18:06
8755 219b
Reposted fromlikeaghost likeaghost viamyinstantneed myinstantneed
szmay
18:06
3251 4dc3 500
szmay
18:06
2585 e3e7 500
Reposted frombotanyplay botanyplay viamyinstantneed myinstantneed
18:05
szmay
18:05
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viamyinstantneed myinstantneed
szmay
18:04
Nie myl nigdy wykształcenia z wychowaniem - Żadna uczelnia nie nauczy Cię szacunku do innych i kultury osobistej. To się wynosi z domu.
szmay
18:04
szmay
18:03
szmay
18:03
8792 02fc
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viapuszkamileny puszkamileny
szmay
18:02
0436 76a9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialaluna laluna
szmay
18:02
szmay
18:02
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaIriss Iriss
szmay
18:01
3054 9e4e
Reposted fromsowaaa sowaaa viashitsuri shitsuri
szmay
18:01
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime vialaluna laluna
szmay
18:01
1352 f669
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl