Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

szmay
12:11

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
szmay
12:11
Każdy od czasu do czasu dostaje gwałtownego ataku wątpliwości z rodzaju co by było gdyby.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:10
Reposted fromsann sann viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:08
4867 be40 500
Reposted frommyrla myrla viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:08
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:08
- Widziałem wczoraj spadającą gwiazdę.  - O co poprosiłeś los?  - O rzecz banalną, niespodziankę, coś, czego się nie spodziewam albo czego w duchu pragnę, co mogło by mnie ucieszyć. - Lubisz niespodzianki ? - Tak i nie pamiętam już, kiedy ktoś mi jakąś sprawił.
— Rozmowa autobusowa z K. - serplesniowy.soup.io
szmay
12:07
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viagdziejestola gdziejestola
12:07
0841 8e0e
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:07

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

Reposted fromamilamija amilamija viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:07
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola
12:05
5374 42eb
Reposted fromjottos jottos viaMigotliwa Migotliwa
szmay
12:05
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
12:05
2589 322d 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaMigotliwa Migotliwa
szmay
12:04
9136 8601 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
szmay
12:04
3497 d05f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMigotliwa Migotliwa
szmay
12:04
szmay
12:03
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

May 23 2017

szmay
19:04
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viagosiuuaam16 gosiuuaam16
szmay
19:04
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viagosiuuaam16 gosiuuaam16
szmay
19:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl