Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

szmay
11:42
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
szmay
11:40
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viaamarus amarus
szmay
11:40
11:40
11:39
6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

szmay
11:39
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viablackheartgirl blackheartgirl
szmay
11:39
1262 b0ad
Reposted fromkrzysk krzysk viablackheartgirl blackheartgirl
szmay
11:38
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viaamarus amarus
szmay
11:38
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
szmay
11:37
5208 427f
Reposted fromyourjinx yourjinx viablackheartgirl blackheartgirl
szmay
11:36
11:35
szmay
11:35
8507 2ea6 500
11:34
9054 0518
szmay
11:32
szmay
11:32
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
szmay
11:32
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaftmo ftmo
szmay
11:31
0890 38aa
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaftmo ftmo
szmay
11:31
1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
11:31
5678 c8d5
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaftmo ftmo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl