Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

09:27
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

szmay
09:27
szmay
09:26
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
szmay
09:26
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viaikari ikari
szmay
09:25
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole via48hrs 48hrs
szmay
09:25
szmay
09:25
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viaamie amie
szmay
09:24
Tak, jestem wredna. Ale skądś się ta wredota we mnie wzięła i nie jestem pewna, czy to moja wina.
— a nawet jeśli to mnie to nie obchodzi, ot co.
Reposted fromlovvie lovvie viaAstralEmerald AstralEmerald
szmay
09:24
0463 6738 500
szmay
09:24
szmay
09:24
6992 4c81
szmay
09:24
0835 1d52
Reposted fromscorpix scorpix viaamie amie
szmay
09:24
szmay
09:21
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)

August 14 2017

09:43
9008 6a8b
szmay
09:42
szmay
09:41
Nieprawdopodobne to nie znaczy niemożliwe.
— Stephen King " Dobrane Małżeństwo"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
szmay
09:41
9521 f260
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
szmay
09:40
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
szmay
09:40
1324 f6ff
Reposted fromClary Clary viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl