Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2018

szmay
11:57
8374 ae84 500
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
szmay
11:57
3094 4130
szmay
11:56
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaou ou
szmay
11:56
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
11:56
5151 269e 500
szmay
11:56
Hohenzollern Castle, Germany.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viaou ou

February 22 2018

18:17
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
szmay
18:15
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaMigotliwa Migotliwa
szmay
18:15
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMigotliwa Migotliwa
szmay
18:14

January 08 2018

szmay
18:44
https://78.media.tumblr.com/2d9bae1065c2de547560348392255225/tumblr_mx6zdoVAqM1sub2zbo1_500.gifhttps://78.media.tumblr.com/c23d05c20f0667c6d173475c932412b4/tumblr_mx2q7id9wQ1sufb8ro1_500.gif
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaMigotliwa Migotliwa
szmay
18:43
0133 4ed0
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty

January 06 2018

szmay
12:37
Istota ludzka jest bowiem tak samo zdolna do ludożerstwa, jak do krytyki czystego rozumu; z tymi samymi przekonaniami i właściwościami może podołać zarówno jednemu, jak i drugiemu, skoro tylko sytuacja się odpowiednio ukształtuje, przy czym bardzo znacznym różnicom zewnętrznym odpowiadają nader drobne wewnętrzne.
— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom II
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty

December 26 2017

szmay
07:30
szmay
07:30
5961 5953
Reposted fromShini Shini viaThe1995 The1995
szmay
07:29
szmay
07:29
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viasurpriseme surpriseme
szmay
07:29
1620 ebdc
Reposted fromamphetamine amphetamine viasurpriseme surpriseme

December 22 2017

szmay
20:35
4080 d888 500
Reposted fromcannellle cannellle viagdziejestola gdziejestola
20:34
4088 b05c 500
Reposted fromfillioxalyn fillioxalyn viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl